Taxa för vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp betalar för detta enligt en bestämd taxa.

Taxan består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beror på hur stort vattenflöde man kan ha i fastigheten utan att vattentrycket försämras. Detta mäts i qn. Vilket flöde din vattenmätare klarar kan du avläsa på mätaren.

Man kan ha en eller flera mätare och hamnar då i olika prislistor, så kallade tariffer. En normal villa, med både vatten och avlopp, brukar ha en vattenmätare i storlek Qn 2,5 och hamnar då i den tariff som heter 411.

Den rörliga avgiften baserar sig på hur mycket vatten som förbrukas. Det mäts via fastighetens vattenmätare som kommunen läser av via radioavläsning. Du kan också läsa av mätaren själv och rapportera in, till exempel om fastigheten ska säljas.

Din räkning kommer oftare än avläsningarna. Du betalar därför en tillfällig avgift. Den justeras när din vattenmätare har lästs av och visar den faktiska förbrukningen.

Anmäl förändringar

Om du förändrar något i installationen av ditt vatten och avlopp är du skyldig att anmäla det till VA-avdelningen. Förändringen kan påverka beräkningen av din VA-avgift för vatten och avlopp.

Läs mer om bestämmelserna för ansvaret mellan den som äger fastigheten och kommunen i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) , 114 kB..

Kontakta VA-avdelningen på telefon 0470-410 00 om du har frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Jobb och företag