Taxa för vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp betalar för detta enligt en fastställd taxa.

Taxan består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beror på hur stort vattenflöde man kan ha i fastigheten utan att vattentrycket försämras. Detta mäts i qn. Vilket flöde din vattenmätare klarar kan du avläsa på mätaren.

Man kan ha en eller flera mätare och hamnar då i olika tariffer. En normal villa, med både vatten och avlopp, brukar ha en vattenmätare i storlek Qn 2,5 och hamnar då i tariff 411.

Den rörliga avgiften baserar sig på den faktiska förbrukningen. Vattenförbrukningen mäts via fastighetens vattenmätare och avläses normalt en gång per år av fastighetsägaren själv (avläsningskort kommer med posten) eller av kommunen via så kallad radioavläsning. Din räkning kommer oftare än avläsningarna, och du betalar då en preliminär avgift som regleras efter avläsning.

Anmäl förändringar

Om du gör förändringar av din VA-installation som kan påverka beräkningen av din VA-avgift, är du skyldig att anmäla det till VA-avdelningen.

Läs  mer om bestämmelserna för ansvaret mellan fastighetsägare och kommunen i ABVA under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Kontakta VA-avdelningen om du har frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Jobb och företag