Hälsa, hygien och boende

Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan den startar.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skärande/stickande verktyg (exempelvis piercing, tatuering, microbladning, akupunktur, fotvård, öronhåltagning, barberare och viss typ av hudvård).
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. Även små bassänger, badtunnor, bubbelpooler hos exempelvis uthyrningsföretag, hotell, föreningar och bostadsrättsföreningar.
 • Solarier
 • Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor med mera.

Större förändringar, som till exempel ombyggnad, expansion eller flytt kan också behöva anmälas. Fråga miljö- och hälsoskyddskontoret om du är osäker.

Anmälan hygienisk verksamhet

Verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium, anmälan

Anmälan skola, förskola, fritidshem

Skola, förskola, fritidshem, anmälan

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en fast avgift för att handlägga anmälan:

 • Hygienisk behandling, 2 952 kronor
 • Solarier, 3 936 kronor
 • Bassängbad, 9 840 kronor. För mindre anläggningar (t ex enstaka bubbelbad är avgiften 3 936 kronor.
 • Skol- och fritidsverksamhet: Skolor med mer än 500 elever, 7 872 kronor. Skolor med 500 elever eller färre, 5 904 kronor. Förskolor, 5 904 kronor. För övriga anmälningspliktiga skol- och fritidsverksamheter gäller timtaxa, 984 kronor/timme.

Vilka verksamheter inspekteras?

 • Anläggningar för bad och idrott
 • Bostadshus
 • Campingplatser
 • Hotell
 • Hygienlokaler (frisörer, massörer, fotvård, piercing med mera) .
 • Lokaler för förvaring av djur
  Lokaler för vård och omsorg
 • Skolor, förskolor
 • Solarier

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift på 984 kronor/timme vid tillsyn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021
Jobb och företag