Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Hälsa, hygien och boende

Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan den startar.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande/stickande verktyg. (Piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, viss typ av hudvård.
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. (Även små bassänger, badtunnor, bubbelpooler hos exempelvis uthyrningsföretag, hotell, föreningar och bostadsrättsföreningar).
 • Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m.
 • Solarier

Större förändringar, som till exempel ombyggnad, expansion eller flytt kan också behöva anmälas. Fråga miljö- och hälsoskyddskontoret om du är osäker.

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en fast avgift för att handlägga anmälan:

 • Hygienisk behandling, 2 952 kronor
 • Solarier, 3 936 kronor
 • Bassängbad, 9 840 kronor. För mindre anläggningar (t ex enstaka bubbelbad är avgiften 3 936 kronor.
 • Skol- och fritidsverksamhet: Skolor med mer än 500 elever, 7 872 kronor. Skolor med 500 elever eller färre, 5 904 kronor. Förskolor, 5 904 kronor. För övriga anmälningspliktiga skol- och fritidsverksamheter gäller timtaxa, 984 kronor/timme.

Vilka verksamheter kontrolleras?

 • Bostadshus
 • Lokaler för förvaring av djur
 • Skolor, förskolor
 • Lokaler för vård och omsorg
 • Hotell
 • Campingplatser
 • Anläggningar för bad och idrott
 • Hygienlokaler (frisörer, massörer, fotvård, piercing mm) .
 • Solarier inspekteras.

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift på 984 kronor/timme vid tillsyn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Jobb och företag