Kommunledningsförvaltningen

På kommunledningsförvaltningen arbetar vi för att skapa en kommungemensam grund för utveckling. Förvaltningen erbjuder stöd, service och expertkunskap till kommunens andra förvaltningar så att de kan fokusera mer på våra invånare, företagare och framtidare.

På kommunledningsförvaltningen jobbar cirka 500 personer och bredden på våra uppgifter är stor. Förvaltningens centrala uppgifter handlar mycket om övergripande policy-, strategi- och utvecklingsfrågor samt uppföljning och utvärdering.

Det finns olika enheter inom förvaltningen, till exempel hållbarhetsgruppen som jobbar med miljö, mångfald och folkhälsa eller IT-enheten som ser till att vi har fungerande telefoner, datorer och system. Näringslivskontoret som jobbar med att underlätta för företagare och att utveckla landsbygden i kommunen tillhör också kommunlednings-förvaltningen, precis som måltidsorganisationen som ser till att barn, elever och vårdtagare får mat varje dag. Kontaktcenter, dit du ringer om du undrar något om kommunen eller behöver hjälp, är också placerade på kommunledningsförvaltningen.

Inom förvaltningen finns också enheter för säkerhet, utveckling, ekonomi, juridik, upphandling, kommunikation, kansli, HR och planeringskontoret som bland annat jobbar med stadsutveckling.

På kommunledningsförvaltningen finns det uppgifter för alla smaker! Hos oss får du jobba både övergripande och på specialistnivå. Du har många kontakter ut i verksamheterna och bygger upp ett stort nätverk. Tillsammans med kollegor hanterar du utmaningar och hittar nya lösningar för att vi som organisation ska kunna leverera god service till dem vi är till för.

Välkommen till oss!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Jobb och företag