Vi söker dig som vill göra skillnad

Vill du göra skillnad, vill du bidra med livskvalitet och arbeta nära barn och ungdomar i ett värdefullt uppdrag?

Växjö kommun, avdelningen Barn och familj inom Arbete och välfärd, söker just nu ambitiösa och engagerade personer, som vill åta sig uppdrag som kontaktperson/ledsagare/avlösare/ kontaktfamilj/stödfamilj. Tveka inte att ta kontakt med oss om du känner att det kan vara något för dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kvalifikationer

Vi söker någon som är stabil, trygg, uppmärksam och som har tålamod. Du ska ha ett genuint intresse av att arbeta med barn/ungdomar. Arbete sker företrädesvis kvällar och helger. Arbetstiderna samt uppdragets omfattning varierar. Utbildning och/eller erfarenhet inom socialt arbete eller omsorgsarbete är meriterande.

Du behöver vara 20 år fyllda, behärska svenska språket i tal och skrift samt uppvisa utdrag från belastningsregistret.

Att vara kontaktperson/ledsagare/kontaktfamilj/stödfamilj är ideella uppdrag, som du gör på din fritid. Du ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Som avlösare har du en timanställning utifrån uppdragets storlek, vanligtvis cirka 8-20 timmar i månaden.

Uppdragen:
Ledsagare (enligt LSS)

Att åta sig uppdraget som ledsagare innebär att det ger ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning möjlighet att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Det innebär att du som ledsagare stödjer barnet eller ungdomen i att delta i fritidsaktiviteter, kulturliv och liknande med utgångspunkt från dennes önskemål, intressen och förmåga. Insatsen sker utanför barnets/ungdomens hem. Inom Arbete och välfärd riktas uppdragen till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Avlösare (enligt LSS)

Avlösarens uppgift är att avlasta föräldrar till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Det innebär att du i familjens hem avlastar föräldrarna i det dagliga omvårdnadsarbetet och ger dem möjlighet att ägna sig åt varandra, sina övriga barn eller någon fritidsaktivitet. Inom Arbete och välfärd riktas uppdragen till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Kontaktperson (enligt SoL)

Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller en ungdom ungefär en gång i veckan. Som kontaktperson är du ett extra stöd till ett barn eller en ungdom, som av olika anledningar lever i en utsatt situation. Många barn och ungdomar behöver en vuxen att prata med och anförtro sig åt. Vanliga aktiviteter kan vara att ta en fika tillsammans, följa med på träningar, vara ett stöd i sociala situationer. För barnets eller ungdomens anhöriga kan en kontaktperson också fungera som en möjlighet till avlastning.

Kontaktfamilj/stödfamilj (enligt SoL/LSS)

Att vara kontaktfamilj/stödfamilj innebär att man oftast under en till två helger i månaden öppnar upp sitt hem för ett barn eller ungdom, som är i behov av att ibland få komma till en annan familj. Som kontaktfamilj/stödfamilj är ni ett stöd till en annan familj, som av olika anledningar lever i en utsatt situation. För många av dessa barn och ungdomar är det värdefullt att ibland få träffa en annan familj med andra vuxna, som kan ge stöd och stimulans. För barnets eller ungdomens anhöriga innebär en kontaktfamilj/stödfamilj också avlastning.

Vill du veta mer om uppdragen, kontakta

Ring 0470-410 00 och fråga efter:

Madeleine Söderholm Ollila, socialsekreterare
madeleine.ollilaSoderholm@vaxjo.se

eller

Lena Löfqvist, enhetschef
lena.lofqvist@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juli 2017