Lediga jobb

Här hittar du de jobb som finns tillgängliga just nu. Du kan sortera jobben enligt tjänst, arbetsplats eller sista ansökningsdag genom att klicka på de små pilarna vid de olika rubrikerna högst upp i listan.

Växjö kommun är regionens största arbetsgivare med cirka 7 000 medarbetare. I takt med att invånarantalet ökar behöver vi fler engagerade och modiga, men framförallt kunniga medarbetare i våra verksamheter.

Om du får problem eller tycker det är svårt att söka jobb i rekryteringssystemet kan du titta i Offentliga jobbs hjälpmanual Länk till annan webbplats..

Vår målsättning är att återkomma så snart som möjligt, men ibland kan det ta lite tid eftersom vi får många ansökningar. Vi hoppas att du har förståelse för det.

Sakkunnig handläggare för vattenverksamhet och dammar

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om tjänsten

Som ett led i att samla kompetens och ansvarsområden inom samhällsbyggnad, arbetar Växjö kommun med att skapa en helt ny förvaltning - Samhällsbyggnadsförvaltningen. I den nya förvaltningen samlas funktioner och kompetens inom allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering. Här skapas förutsättningar för framtidens levande stad och landsbygd. Vårt ansvarsområde omfattar utveckling, planering och produktion samt underhåll och skötsel av naturområden, parker, gator, trafik, VA-ledningssystem och reparation av fordon och maskiner. Avdelningen Natur och gestaltning har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kommunens stadsmiljöer, torg och platser samt för stadens parker, sjöar, grönområden och naturreservat. Avdelningen har också ansvar för driften av kommunens parker, grönområden, lekplatser, naturområden och skog etc. Du kommer i huvudsak att arbeta med anmälan och prövning av vattenverksamheter. Du bedömer behovet av anmälan eller tillstånd och projektleder processerna. Du har en projektledande roll med ett övergripande ansvar, samordnar processen, deltar i eventuella samråd, ansvarar för handlingar som ska till myndighet eller till mark- och miljödomstol samt deltar i huvudförhandling. Sedan 1 januari 2019 finns ny lagstiftning som innebär att svensk vattenkraft ska miljöanpassas. Det kommer att innebära omprövning av alla kraftverk, med tillhörande dammar, som inte redan har tillstånd med moderna miljövillkor. Du kommer att leda kommunens arbete inom detta samt ansvara för dammsäkerhet och att dammarna moderniseras, förvaltas och får moderna miljövillkor. Förutom kännedom om lagstiftning, vattenverksamhet och restaurering är det viktigt att kunna samverka med både verksamhetsutövare och myndigheter. Du prioriterar, kommunicerar och argumenterar för åtgärder som du efter överenskommelse genomför. Även upphandling, styrning och genomförande av entreprenader är aktuellt i tjänsten. I arbetet ingår att fortlöpande samverka med både interna och externa intressenter, alltifrån medarbetare i driften/ledning/politiker till medborgare/företagare/intresseorganisationer/myndigheter.

Din profil

Du har en akademisk naturvetenskaplig utbildning som biolog med akvatisk inriktning, limnolog, hydrolog, marinbiolog - alternativt civilingenjörsutbildning med relevant inriktning, miljöinspektör, väg- och vattenbyggnadsingenjör etc. Goda kunskaper och erfarenhet av arbete utifrån Miljöbalken är ett krav. Meriterande är även om du har erfarenhet av: - upphandling, styrning och genomförande av entreprenader (ombyggnad av dammar, anläggande av våtmarker mm) - agera dammtekniskt sakkunnig - arbetat med miljöbalken, kap 11 - utredningar avseende översvämningsrisker, BHF-flöden, 100-årsflöden mm och samordna arbetet med GIS-avdelningen En stor del av arbetet innebär kontakter med företag, myndigheter och enskilda. Det är ibland en balansgång där olika intressen ställs mot varandra, både externt och internt. Vi söker dig som både har erfarenhet av att hantera ditt ämnesområde och även vill arbeta serviceinriktat. Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och är bra på att samarbeta. För oss är det viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer och har ett professionellt förhållningssätt, samt är en god representant för kommunen. Vidare är det av stor vikt att du kan arbeta självständigt mot uppsatta mål och att du kan prioritera och ha ett eget driv. Du är välorienterad i Officepaketet. B-körkort (manuell växellåda)

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!


Anställningen

Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Antal tjänster
1

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2022-08-31
Referensnummer
A1136461

Kontakt

Övrig information

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022