Mitt ansvar som chef

Förutom medarbetarskapets ansvar har du som är medarbetare med chefsbefattning även chefsansvar. Chefsansvar handlar om ditt personliga ansvar som chef i Växjö kommunkoncern.

Ansvarsområden för mig och alla andra som är chefer i Växjö kommunkoncern:

• Jag har som främsta uppgift att vara en god företrädare för arbetsgivaren

• Jag leder och fördelar arbetet

• Jag ansvarar för personal, verksamhet, arbetsmiljö, budget och ekonomi

• Jag har verkställighet inom mitt ansvarsområde och säkerställer resurser med rätt kompetens

• Jag ser till att rätt förutsättningar och verktyg finns för arbetet och verksamheten

• Jag säkerställer att information som är nödvändig för personal och verkställighet finns tillgänglig och kommuniceras

• Jag säkerställer effektiv verksamhetsstyrning, planering och uppföljning på såväl strategisk som operativ nivå för att nå uppsatta mål och direktiv

• Jag genomför ägar-, styrelse-, nämnds- och ledningsbeslut

• Jag ansvarar för att lagar, policies, processer och värdegrund efterlevs och genomsyrar organisationen

• Jag ansvar för kontinuerligt förbättringsarbete 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019
Jobb och företag