Tekniska förvaltningen

I tekniska förvaltningen arbetar vi med kommunens trafik, gator, vägar, parkering, parker, sjömiljö, skog, samt försörjning av vatten och avlopp. Det är områden som är viktiga grundläggande funktioner för att ett samhälle ska fungera och ge invånarna en god livsmiljö.

Förvaltningen har cirka 240 tillsvidareanställda som arbetar dels administrativt med planering och projektering, dels operativt med nyanläggning, drift och underhåll. En del av våra yrken är säsongsbetonade och det betyder att vi under vissa perioder behöver förstärka vår personalstyrka med tillfälliga anställningar.

Tekniska förvaltningen ha ett rekryteringsbehov av personal med teknisk och naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet. Gemensamt för de olika yrkena är att du som anställd ska kunna samarbeta med övriga kollegor inom och mellan avdelningarna i vår förvaltning och trivas att ha kontakt med kommuninvånarna. Vissa uppgifter inom förvaltningen drivs i projektform tillsammans med både interna och externa intressenter, något som vi under de senaste åren har satsat extra på att utveckla.

Du som tycker om att arbeta med teknik, planering och drift kopplat till natur, miljö och en hållbar framtid kan passa in i vår verksamhet. Du bör ha ett engagemang och en vilja att arbeta både enskilt och tillsammans med kollegor, för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål.

Vi kan erbjuda ett meningsfullt och omväxlande arbete där du bidrar till att utveckla och förvalta viktiga funktioner i vårt samhälle. I arbetet får du ta eget ansvar och även lösa uppgifter tillsammans med dina kollegor. Vi erbjuder dig kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i ditt yrke.

Välkommen till tekniska förvaltningen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Jobb och företag