Ett urval av våra yrken

Ingenjörer och tekniker

Inom alla avdelningar på tekniska förvaltningen arbetar ingenjörer, tekniker och projektledare inom miljö, projektering, GIS och mätteknik, VA-processer, skog, park, mark och trafik. De arbetar tillsammans med både interna och externa intressenter inom de olika projekten.

Laboratoriepersonal

Vid avloppsreningsverket Sundet finns eget laboratorium där vi med provtagning och analyser följer processerna för dricksvattenproduktion och avloppsteknik vid de olika vattenverken och reningsverken.

Anläggningsarbetare och maskinförare

På förvaltningen finns maskinförare och anläggningsarbetare som arbetar med nyanläggning, underhåll och drift av gator och trafik, park- och trädgård, byggentreprenad och markarbeten. Vi har även en egen mekanisk verkstad som servar de olika avdelningarna och deras tillhörande maskinpark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Jobb och företag