Ett riktigt viktigt sommarjobb - välj omsorgen!

Du som vill arbeta med människor och är intresserad av ett viktigt, omväxlande och roligt sommarjobb är välkommen att söka till omsorgen.

Vi söker sommarvikarier till samtliga enheter inom omsorgen under juni, juli och augusti. Kontinuitet är viktig för våra omsorgstagare och du som kan arbeta hela sommarperioden kommer att prioriteras.

Ett sommarjobb ger dig värdefull arbetslivserfarenhet och kan vara starten på en yrkesbana inom vård och omsorg. Läs om våra arbetsplatser och yrkesroller genom att klicka på plus-tecknen nedan!

Personlig video eller personligt brev

Du får gärna skicka in en personlig video istället för personligt brev! Sök tjänsten via länken som vanligt, men bifoga en video eller länk till youtube istället för brev, om du vill.

Se alla sommarjobb inom omsorgen.länk till annan webbplats

Om jobbet

Som undersköterska eller vårdbiträde i särskilt boende arbetar du för att stödja omsorgstagarna i vardagen med beslutade insatser såsom omvårdnad, på- och avklädning, personlig hygien, dusch, städ, tvätt, promenader och social samvaro. Du kommer också att ha olika hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegeras av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Flera av våra särskilda boenden har olika inriktningar för sin verksamhet, exempelvis demensvård eller palliativ vård.

I Växjö kommun finns även korttidsboende som är till för omsorgstagare som behöver en viss tid för återhämtning/rehabilitering innan de flyttar hem till ordinärt boende eller till särskilt boende.

I särskilda boenden finns personal dygnet runt vilket innebär att arbetstiderna är oregelbundna och det finns möjlighet att arbeta både dag, kväll och natt.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som undersköterska eller vårdbiträde i hemvården hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem utifrån individuellt beslutade insatser. Du tar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil.

Exempel på arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete, på- och avklädning, personlig hygien, dusch, städ, promenader, inköp och social samvaro. Du verkställer också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetsuppgifterna ingår att ha ett professionellt bemötande, en bra dialog med anhöriga och ett gott samarbete med kollegor.

Hemvårdsgrupper finns på olika platser i Växjö och andra orter i kommunen och där arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

Arbetet innebär oregelbunden arbetstid dag, kväll och helg med 37 timmars arbetsvecka om du arbetar heltid.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som undersköterska eller vårdbiträde i nattpatrullen utför du omvårdnadsarbete nattetid i omsorgstagares hem, på särskilda boenden och i bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Det handlar både om att utföra planerade insatser och att åtgärda trygghetslarm. Att arbeta i nattpatrullen innebär mycket bilkörning och du är oftast ensam på dina turer.

Nattpatrullen i Växjö kommun är indelad i fyra geografiska omsråden med både stad och landsbygd.

För att arbeta i nattpatrullen krävs körkort.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som medarbetare i dagverksamhet stödjer och handleder du våra demenssjuka gäster som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Rosenhill i Bramstorp och Solgläntan i Gemla är två dagverksamheter för personer med demens som fortfarande bor hemma. Målet med dagverksamheten är framför allt att upprätthålla kvarvarande funktioner hos personer med demens och att ge meningsfull sysselsättning och stimulans. Verksamheten erbjuder också stöd och avlösning till närstående.

Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

 

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som personlig assistent ger du ett individuellt anpassat stöd till en person med ett varaktigt och omfattande grundläggande hjälpbehov som anses nödvändigt. Hjälpen är individuellt utformad för att omsorgstagaren ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Grundläggande behov är hjälp med personlig hygien, att äta, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap. När detta krav är uppfyllt kan tid för andra personliga hjälpbehov läggas till.

Insatsen utförs av ett begränsat antal personer. Du finns med som ett stöd i personens vardag, hemma, på jobbet och i olika aktiviteter.

Du arbetar vanligtvis ensam hos omsorgstagaren. Arbetstiderna varierar men kan vara förlagda dag, kväll, helg och natt.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar som personlig assistent får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning
 • Hjälpa andra att leva livet, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som omsorgsassistent eller omsorgsbiträde i daglig verksamhet ger du stöd till vuxna personer med utvecklingsstörning. Arbetet innebär att på ett kreativt sätt stödja omsorgstagaren i dess arbetsuppgifter på den dagliga verksamheten.

Innehållet i verksamheten varierar från sinnesstimulerande och socialt inriktade aktiviteter till produktionsarbete i egen verksamhet eller i ett företag.

Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning
 • Hjälpa andra att leva livet, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Om jobbet

Som omsorgsassistent, omsorgsbiträde eller boendestödjare ger du stöd till personer med utvecklingsstörning. Arbetet kan ske både i den enskildes hem och på våra särskilda boenden.

Behovet av stöd anpassas efter varje individ och varierar mellan olika arbetsplatser. En del omsorgstagare har stora funktionshinder och behöver mycket stöd och hjälp i vardagen. Det kan också vara stora medicinska behov.

På alla arbetsplatser innebär arbetet att utveckla personernas självständighet i det dagliga livet och på fritiden efter var och ens förmåga.

Arbetstiderna är oregelbundna och förlagda dag, kväll, helg och natt. Det är 37 timmars arbetsvecka om du arbetar heltid.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som omsorgsassistent eller omsorgsbiträde på korttidsvistelse ger du stöd till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Korttidsvistelsen vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 5-18 år. Arbetet bygger på ett pedagogiskt och strukturerat förhållningssätt som är anpassat utifrån varje individ. Du ger stöd i det dagliga livet samt vid kultur- och fritidsaktiviteter och arbetet genomförs både inomhus och utomhus.

I arbetet ingår också alla förekommande sysslor som ingår i ett hem, så som matlagning, städning och tvätt.

Arbetstiderna är oregelbundna och förlagda dag, kväll, helg och natt. Det är 37 timmars arbetsvecka om du arbetar heltid.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rektryteringsverktyg VISMA recruit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jobbet

Som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen planerar och leder du omvårdnadsarbetet inom ditt ansvarsområde. Arbetet kan ske både i den enskildes hem och på våra särskilda boenden. Du delegerar och handleder personal och du är en viktig del i samarbetet med anhöriga, fysioterapeut, arbetsterapeut, handläggare och enhetschef. Du har också externa kontakter med Region Kronoberg, privata vårdgivare och läkare.

Du arbetar dagtid samt var sjätte eller var åttonde helg.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar som sjuksköterska inom omsorgen får du:

 • Jobba dagtid och var sjätte eller var åttonde helg
 • Eget ansvarsområde där du planerar och leder omvårdnadsarbetet
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Möjlighet att planera och strukturera din egen dag
 • Goda möjligheter till förlängning och tillsvidareanställning med rätt till heltid
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rekryteringsverktyg VISMA recruitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jobbet

Som fysioterapeut eller sjukgymnast ansvarar du för rehabilitering av äldre. Arbetsuppgifterna består av rehabilitering/träning samt handledning av patienter, närstående och omvårdnadspersonal. Arbetet kan ske både i den enskildes hem och på våra särskilda boenden.

Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeut och övrig omvårdnadspersonal.

Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.

Se gärna filmen om oss på kommunrehab och varför du ska söka till oss!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar som fysioterapeut eller sjukgymnast inom omsorgen får du:

 • Ansvara för rehabilitering av äldre
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rekryteringsverktyg VISMA recruitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jobbet

Som arbetsterapeut ansvarar du för rehabilitering av äldre. Arbetsuppgifterna består av rehabilitering/träning samt handledning av patienter, närstående och omvårdnadspersonal. Arbetet kan ske både i den enskildes hem och på våra särskilda boenden.

Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut/sjukgymnast och övrig omvårdnadspersonal.

Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.

Se gärna filmen om oss på kommunrehab och varför du ska söka till oss!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar som arbetsterapeut inom omsorgen får du:

 • Ansvara för rehabilitering av äldre
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rekryteringsverktyg VISMA recruitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jobbet

Som enhetschef får du utveckla dina ledaregenskaper. Du har ansvar för personal, ekonomi och kvalitetssäkring på din enhet. Du stöttar ordinarie enhetschef och har inte arbetsmiljö- och budgetansvar. Du har mycket kontakter med personal och omsorgstagare och du ansvarar för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. På sommaren är mycket planerat för att det ska fungera men olika situationer kan uppstå och det gäller för dig att lösa dem på ett bra sätt. Du har tillgång till olika resurspersoner att rådfråga.

För att arbeta som enhetschef eller biträdande enhetschef behöver du ha en lämplig högskoleutbildning och det är önskvärt med körkort.

Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar som enhetschef inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rekryteringsverktyg VISMA recruitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jobbet

Som handläggare på omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning utreder och fattar du beslut om olika insatser för personer som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Det kan vara stöd så som hemtjänst, boendestöd, matdistribution, ledsagarservice eller särskilt boende.

Besluten fattas enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För att arbeta som handläggare behöver du vara utbildad socionom eller motsvarande och körkort är ett krav.

Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom omsorgen får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet via vårt rekryteringsverktyg VISMA recruilänk till annan webbplatst.

Om jobbet

Som boendestödjare arbetar du med vuxna personer som har psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer, både i ordinärt boende och i bostad med särskild service. Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i hemmet och i närmiljön. Arbetets syfte är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Arbetet innebär oregelbunden arbetstid dag, kväll och helg samt kräver att du har körkort.

Vi erbjuder dig

När du sommarjobbar inom arbete och välfärd får du:

 • Bra erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv
 • Kollegor med stor erfarenhet
 • Goda möjligheter till förlängning efter sommaren
 • Göra något viktigt för någon annan, varje dag

Sök sommarjobbet härlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Jobb och företag