Feriejobb för unga

Ansökan för feriejobb 2019 är stängd. Här kan du som skickat in en ansökan läsa vad som gäller.

För att vara aktuell för feriearbete ska följande krav uppfyllas

  • Vara född 2001 eller 2002 och folkbokförd i Växjö kommun.
  • Du ska i första hand aktivt söka sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Du är inte garanterad ett feriearbete. Ett feriearbete ska inte sökas i syfte att detta ska vara din enda väg till jobb under sommaren.
  • I din ansökan bifoga CV och personligt brev.
  • Närvara vid alla obligatoriska tillfällen i kommande rekryteringsprocess.
  • Nytt för 2019! För att ha rätt till ett feriearbete ska du ha godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Om du av din skola i april bedöms att ej få godkända betyg kommer du att erbjudas en plats på sommarskola under vecka 25 och 26. Under sommarskolan får du möjlighet att studera mot godkända betyg i ovan nämnda ämnen. Efter genomförd sommarskola är du sedan berättigad ett feriejobb under sommaren. Du kan inte ha önskemål om var du vill feriejobba, placering görs av Växjölöftet sommar. Svar på de vanligaste frågorna kring kopplingen mellan feriejobb och sommarskola finns i dokumentet ”FAQ Sommarskola och feriearbete”. Du hittar det under rubriken Relaterade dokument längst ner på denna sida.


För dig som ansökt om feriearbete 2019

Processen mot ett feriearbete:

  1. Du skickar in en ansökan under perioden 1-28 februari.
  2. Din ansökan hanteras av Växjölöftet sommar och godkänns under förutsättning att ovan nämnda krav är uppfyllda.
  3. När din ansökan är godkänd kallas du till ett obligatoriskt info-/intervjutillfälle. Dessa tillfällen kommer äga rum i mars och april. Du ska aktivt delta under detta tillfälle för att ha möjlighet att gå vidare i processen mot ett feriearbete.
  4. Om du matchas mot en arbetsplats kommer du få information om kontaktperson på arbetsplatsen.
  5. Då du aktivt söker andra sommarjobb (ett krav för att få söka mot de kommunala feriejobben) är vår förhoppning att du erbjuds anställning på annan plats. Vi ser därför att du så snart du fått erbjudande om ett annat sommarjobb tackar nej till ditt feriearbete, genom att kontakta kontoret för Växjölöftet sommar.

Följ din ansökan

För att följa din ansökan om feriearbete kan du logga in i Feriebanken. Du använder ditt personnummer som användarnamn och ditt lösenord är det du valde när du gjorde din ansökan i Feriebanken.

Tänk också på att hålla koll på din mail, då det är vår huvudsakliga informationskanal. Observera att du är ansvarig för att din ansökan fylls i korrekt och att du aktivt följer din ansökan!

Information till dig som fått ett feriejobb

Du som har fått ett feriejobb kan läsa viktigt information inför ditt feriejobb i broschyren ”Feriearbetare – information”. Broschyren finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska.  Du hittar broschyrerna längt ner på sidan under rubriken Relaterade dokument.

Vanliga frågor

Svar på de vanligaste frågorna inför och under ditt feriejobb hittar du i dokumentet ”Feriejobb – FAQ 2019” som finns under rubriken Relaterade dokument längst ner på denna sida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Jobb och företag