Stöd en medmänniska

Vi som arbetar i Växjö kommun hjälper andra att leva livet. Det kan du också göra genom att bli kontaktperson, kontaktfamilj, avlösare eller ledsagare. Du blir ett stöd i vardagen för en medmänniska och får glädje och livserfarenhet tillbaka.

Är du intresserad och har möjlighet att ställa upp för någon som behöver extra personligt stöd?

Som kontaktperson finns du till hands för att stötta någon som har det svårt. Du kan hjälpa till att bryta social isolering och ensamhet. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden. Utifrån intresse och önskemål kommer ni tillsammans fram till vad ni ska göra. Ni kanske går en promenad, pratar eller fikar.

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson, men det är viktigt att du tycker om människor och vill ge personligt stöd till en medmänniska. Dessutom är du socialt engagerad och har tid att prioritera ditt uppdrag.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

Arvode och stöd

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Kontakta oss

Du är välkommen att skicka e-post eller ringa en socialsekreterare inom avdelning Vuxna. Kontaktuppgifterna ser du längt ner på sidan. Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en socialsekreterare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och ni kan också passa på att ställa frågor. Socialsekreterare gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis och socialtjänst.

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Att få möjlighet att hjälpa ett barn eller ung människa till en positiv utveckling ger mycket glädje.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett viktigt stöd till barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, utanför sin familj, att anförtro sig åt och göra aktiviteter tillsammans med. Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden. Ni kanske går en promenad, fikar, tränar eller går på bio. För många barn och ungdomar handlar det också om att få en förebild.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Ni är ett stöd för ett barn eller ungdom som kanske har drabbats av sjukdom i familjen, ekonomiska problem, skilsmässa, missbruk eller har ensamstående föräldrar som behöver stöd. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker tillsammans. Det viktigaste är att barnet känner sig välkommet och att ni har tid för barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Ekonomisk ersättning och stöd

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en socialsekreterare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och ni kan också passa på att ställa frågor. Socialsekreterare gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis, socialtjänst och Kronofogden.

Som kontaktperson får du en nära relation till omsorgstagaren, en vuxen person med utvecklingsstörning eller fysisk funktionsnedsättning som har få egna vänner att träffa på fritiden.

Du blir som en kompis, någon att umgås och prata med. Vanliga aktiviteter att göra tillsammans kan vara att promenera, fika, träna eller gå på bio. Ni träffas ett par gånger per månad eller så ofta ni kommer överens om.

Det viktigaste med att vara kontaktperson är att ni trivs med varandra, därför försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. För att ni ska hinna skapa en god relation söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag, där du gärna kan jobba 1 år eller mer. Du ska ha fyllt 18 år.

Ansök genom att genom att klicka på länken nedan. Medan du väntar på att höra från oss kan du förbereda utdrag 442.3 - egna uppgifter ur belastningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kom ihåg att kuvertet måste vara oöppnat.

Ekonomisk ersättning

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Vi hjälper andra att leva livet. Som avlösare eller ledsagare kan du förbättra livskvaliteten för en eller flera medmänniskor.

Avlösaren avlastar föräldrar som har barn under 12 med funktionsedsättning

Avlösarens uppgift är att avlasta föräldrar till ett barn under 12 år med funktionsnedsättning. Det innebär att du avlastar föräldrarna i det dagliga omvårdnadsarbetet i hemmet och ger dem möjlighet att ägna sig åt varandra, sina övriga barn eller någon fritidsaktivitet. Uppdraget är att avlösa i hemmet och i närmiljön.

För att du ska fungera som avlösare är det extra viktigt med tillit mellan dig och familjen. Du får gärna tidigare ha jobbat med personer som har funktionsnedsättning, som förskolepedagog eller liknande.

Som avlösare blir du timanställd i Växjö kommun. Arbetet bidrar till din totala tjänstgöring, som inte får överstiga 100 procent. Uppdraget som avlösare ligger på cirka 20 timmar/månad.

Ledsagare - ger möjligheter att delta i samhällets gemenskap

Ledsagaren ger omsorgstagaren möjlighet att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Det innebär att du följer med personen till fritidsaktiviteter, på bio och liknande med utgångspunkt från dennes önskemål, intressen och förmåga. Man kan bli ledsagare åt barn eller ungdomar från cirka 13 år med funktionsnedsättning eller åt seniorer. Uppdragen sker utanför personens hem.

För att bli ledsagare krävs att du klarar av att hantera svåra situationer. Du behöver vara stabil, trygg och tydlig. För att ni ska hinna skapa en god relation söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag, där du gärna kan jobba 1 år eller mer.

Som ledsagare får du ett arvode i form av timersättning för din tid.

Intresseanmälan till avlösare eller ledsagare

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2019
Jobb och företag