Bli kontaktfamilj

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt, men det finns dom som av olika anledningar behöver bo hos en annan familj ibland för att få den trygghet och det stöd de behöver.

En kontaktfamilj är en familj som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom någon eller några helger i månaden. Kontaktfamiljen fungerar som en extra familj med allt vad det innebär av tid, kramar, regler, nya upplevelser, skratt och engagemang.

Är ni en familj med extra stort hjärta som har möjlighet att ställa upp? Som ett tack för ert engagemang får ni ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ni får också stöd och handledning vid behov.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj

Skicka in ansökan om att bli kontaktfamilj

Senast uppdaterad: 2 september 2022