Lager och logistik

Växjö har under de senaste åren blivit en allt viktigare nod för lager och logistik och många företag har valt att etablera sig här, inte minst inom e-handeln. Många av våra logistikföretag finns integrerade i våra gamla industriområden men utvecklingen av nya mer renodlade logistikområden pågår.

Räppe

Cirka 5 km väster om Växjö centrum finns Räppe där både Icas och KFs tidigare stora lager finns. Här sjuder det idag av nytt logistik-liv och byggnaderna är till bredden fyllda av nya logistikverksamheter, inte minst tack vare den kraftigt expanderande e-handeln. Området ligger i direkt anslutning till riksväg 23, 25 och 30. Här för närvarande inga tomter till salu.

Öjaby och Nylanda

I området kring Öjaby och Nylanda precis vid flygplatsen och ca 7 km nordväst om Växjö centrum finns två områden för verksamheter. Dels vid postterminalen i korsningen vid riksvägen och dels mittemot flygplatsen där Staples huvudlager finns. Här finns tillgängliga expansionsmöjligheter och dessutom pågår planläggning av ytterligare mark för att möjliggöra fler etableringar i området.

Ekeberg

Ekebergs företagspark är vårt stora utvecklingsområde för verksamheter som ligger ca 2 km sydost om Växjö centrum. Området ligger utmed riksväg 27 med direkt anslutning till hela nätverket av riksvägar. Området är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter. Området omfattar totalt ca 70 ha. För närvarande huserar ett tiotal verksamheter här och den södra delen som är utbyggd är till stora delar redan såld även om ett antal tomter kvarstår. Den norra delen
beräknas börja byggas ut under vintern 2016/2017.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Jobb och företag