Mark och lokaler

I Växjö finns flera industriområden med ledig mark och flera attraktiva handelsområden för etableringar. Näringslivsservice förmedlar kontakter och ger tips.

Skeppen Videum

Foto: mjfoto.se

Vill du, följer vi med ut och tittar på aktuella områden. Ekeberg är vårt nyaste område och omfattar ca 400 ha.

Kontakt

Björn Collin
E-post bjorn.collin@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2018
Jobb och företag