Bygga nytt, bygga om, bygga till

Ska du bygga eller förändra din byggnad eller dina lokaler, men vet inte hur du ska gå tillväga? Här hittar du information om bland annat bygglov och anmälan, strandskydd och förhandsbesked.

När behöver jag ansöka om bygglov?

Ska du till exempel bygga en helt ny byggnad, murar eller plank kan du behöva bygglov för det. Bygglov är ett skriftligt tillstånd.

Det är också olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda om­råden och områden med sammanhållen bebyggelse.

När du har ansökt om bygglov gör vi en prövning av ansökan.  Då bedömer vi bland annat den yttre utformningen, placeringen på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.

Var ute i god tid

Gör din bygglovsansökan eller anmälan i god tid. Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden för bygglov max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. Då får du ett startbesked. Sedan tillkommer tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kr men det beror på många saker. Vi tar ut avgifter för de tjänsterna som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande detaljplaner kan kostnaden blir högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Jobb och företag