Beräkning av parkeringsbehov

Riktlinjerna som i dagligt tal kallas P-norm anger normaltal samt geografisk indelning med olika krav och restriktioner för anordnande av parkering. 

Avsikten med riktlinjerna är att ge underlag för beräkning av parkering och skapa en attraktiv stadskärna med god tillgänglighet och besökande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Jobb och företag