Marklov och rivningslov

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt.

Handlingar för marklov

Följande handlingar måste normalt lämnas till byggnadsnämnden vid en lovansökan:

 • Blankett för ansökan om marklov (gemensam blankett med bygglov
  och anmälan)
 • Situationsplan (skala 1:400), kartan får ej vara äldre än 5 år
 • Markplaneringsritning (skala 1:400)

Rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför detaljplan krävs det en anmälan för de byggnader som det behövs bygglov för att uppföra.

Handlingar för rivningslov

Följande handlingar måste normalt lämnas vid ett rivningslov:

 • Blankett för ansökan om rivningslov (gemensam blankett med
  bygglov och bygganmälan)
 • Situationsplan (skala 1:400), kartan får ej vara äldre än 5 år
 • Fasadritningar (skala 1:100)
 • Planritningar och sektion (skala 1:100)
 • Gärna fotografi på byggnaden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Jobb och företag