Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Evenemang, torghandel och loppmarknad

När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter.

I Växjö kommuns evenemangskalenderlänk till annan webbplats hittar du alla aktuella evenemang.

Registrera evenemang

För att registrera evenemang till evenemangskalendern och den tryckta evenemangsannonsen i tidningen Magazinet, använder du registreringsformuläret till höger på den här sidan.

Instruktioner för hur du bäst fyller i formuläret hittar du här.

Tillstånd

Är du privatperson eller företag som vill arrangera ett evenemang och/eller vill affischera eller skylta i stadsmiljön, tillfällig eller permanent, ska du kontakta polisen, läs mer här...

Kontaktpersoner för övriga frågor gällande

Tips på lokaler och arenor inom Växjö kommun
Lokaler, arenor och anläggningar

Allmänna tips för arrangörer av olika evenemang
Checklista för arrangörer

Att arrangera för flera
En hjälp för att tillgänglighetsanpassa arrangemang finns nu i form av en handbok med råd och tips. Som förening kan ni vidga er målgrupp genom att arrangera för flera!
Till handboken Att arrangera för flera.

Vid arrangemang med försäljning av alkohol
Alkoholtillstånd

Vilka skatteregler gäller för föreningar?
Skatteverketlänk till annan webbplats

Hur gäller upphovsrätten för musik?
Kontrollera med Svenska tonsättares internationella musikbyrå
STIMlänk till annan webbplats

Hur gäller upphovsrätten för bilder?
Kontrollera med Bildkonst upphovsrätt i Sverige
BUSlänk till annan webbplats

Boka infartsskyltar
Information om Växjös infartsskyltar samt bokning.länk till annan webbplats

Hållbara evenemang
Tänk på att arrangera ditt evenemang på ett så hållbart sätt du kan när det gäller områden som till exempel transporter, inköp, förbrukningsmarterial, kommunikation, mat och dryck samt avfallshantering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020
Jobb och företag