Affischera, skylta, uteservering och evenemang

För att få använda allmän plats krävs tillstånd. Om du som privatperson eller företag vill ordna ett evenemang, bygga en uteservering och sätta upp affischer eller skyltar i stadsmiljön gäller vissa regler.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd söker du hos polisen. Det gäller till exempel tillstånd för:

  • uteservering
  • evenemang
  • tillfälliga affischer eller tillfällig skyltning, som till exempel en trottoarpratare

Du söker tillståndet direkt hos Polismyndigheten i Kronobergs län. Läs mer på Polisens webbplats, sök på Service - Tillstånd. Polisen tar ut en avgift för din ansökan. Ansök om tillståndet i god tid. Du får också betala en avgift till kommunen när du tillfälligt använder allmän plats.

För att underlätta för företag inom restaurangbranschen, som drabbas hårt av coronaviruset, tar Växjö kommun under 2020 bort avgiften för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum.

Du ansöker om tillstånd hos Polisen på samma sätt som tidigare och betalar en avgift för det, men du blir inte fakturerad av kommunen för att du använder ytan.

Permanent tillstånd

Om det gäller tillstånd för en permanent skyltning ska du vända dig till kommunen. Skriv ett brev där du berättar vad ansökan gäller och skicka det sen till kommunen. Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för din skyltning. Efter att vi läst din ansökan kommer vi att informera dig om vad som gäller och meddela om du behöver söka bygglov eller inte. Du får själv betala kostnaderna för skyltar och uppsättningen av skyltar samt avgiften för bygglov. Du får också betala en avgift till kommunen för att du använder allmän plats.

Ansökan tillsammans med kontaktuppgifter och underskrift skickas till
Växjö kommun
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Jobb och företag