Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Markanvisning

En kommun kan reservera mark till ett byggföretag eller annan genom att ge en så kallad markanvisning till byggföretaget.

Markanvisningen innebär att byggföretaget under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa mark som kommunen äger för att sedan bygga på den. Villkoren för markanvisningen regleras i ett särskilt avtal som kallas för markanvisningsavtal.

Markanvisningstävling

Det finns flera olika sorters metoder för att välja ut vem som ska få en markanvisning. Som utgångspunkt i Växjö kommun används en så kallad markanvisningstävling.

Tävlingen går till så att den som är intresserad av att bygga i tävlingsområdet får lämna in ett förslag på hur den vill bebygga området. Förslagen bedöms sedan ur flera perspektiv, som till exempel hur husen ser ut, hur mycket man tänker på miljön och på hur väl förslaget bidrar till att få en variation mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i aktuellt område.

Den som vinner tävlingen får erbjudande om att teckna ett markanvisningsavtal. Avtalet gäller under en viss tid och när tiden har gått ut måste byggföretaget välja att antingen köpa marken eller att lämna tillbaka området.

Fler metoder för markanvisning

Växjö kommun använder sig av fyra olika sorters metoder för att välja ut vem som ska få en markanvisning. Utöver markanvisningstävling använder vi även metoderna särskild anvisning, direktanvisning eller markanvisning genom anbud.

Särskild anvisning: Särskild anvisning använder vi i projekt där vi (kommunen) utvecklar en process eller prövar särskild teknik. Ett exempel på det är Välle broar, där vi vill att man utvecklar byggande i trä. Byggföretaget väljs ut efter erfarenhet och kompetens.

Direktanvisning: Direktanvisning använder vi när ett byggföretag visar ett intressant förslag som följer den detaljplan som finns för området och det inte är troligt att en markanvisningstävling kommer ge ett bättre förslag.

Markanvisning genom anbud: Markanvisning genom anbud använder vi på enstaka tomter där vi inte ställer några eller endast ett fåtal särskilda krav utöver detaljplanens förutsättningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Jobb och företag