Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Tekniska nämnden har beslutat om bestämmelser för grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats.

Bestämmelserna består av ett antal dokument om bestämmelser för arbete i och användning av kommunal mark. Dessa dokument finns att läsa som länkar på denna sida.

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

För att få nyttja kommunal yta eller gräva i kommunal mark krävs tillstånd. För att få utföra någon form av arbete på eller i anslutning till gator krävs att en trafikanordningsplan tas fram och lämnas in för granskning. En trafikanordningsplan visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. Både ansökan om grävtillstånd och inlämnande av trafikanordningsplan kan göras här på kommunens hemsida.

Ansökan ska göras senast två veckor före planerad start.

Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På marken finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat:

  • el
  • telefon
  • bredband
  • fjärrvärme
  • vatten och avlopp

Både gator och ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

För att ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Kontakta oss på info@vaxjo.se för att få inloggningsuppgifter.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och komplettera eller skicka meddelanden direkt i ärendet. När arbetet är färdigt görs klaranmälan också direkt i ärendet.

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Byggavstängning, uppställning, containers, upplag och uteserveringar

Vid upplåtelse av kommunal mark söks ett tillstånd hos Polismyndigheten i Kronobergs län. Blankett finns på Polisens hemsida, se länk under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då krävs att en trafikanordningsplan upprättas. Trafikanordningsplan lämnas in för granskning via e-tjänsten.

För att underlätta för företag inom restaurangbranschen, som drabbas hårt av coronaviruset, tar Växjö kommun under 2020 bort avgiften för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum.

Du ansöker om tillstånd hos Polisen på samma sätt som tidigare och betalar en avgift för det, men du blir inte fakturerad av kommunen för att du använder ytan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020
Jobb och företag