Varutransporter och telefondispens

I Växjö centrum samsas gående, cyklister och "nyttotrafik". Här får du mer information om vilka regler och tider som gäller för varutransporter i Växjö centrum.

Varutransporter får endast ske under vissa bestämda tider. Övriga tider är det förbjudet för motordrivna fordon att trafikera gågatusystemet, gäller inte moped klass 2. 

Följande bestämmelser gäller:

  • Varutransporter får endast trafikera gågatorna vardagar mellan klockan 05.00 och 11.00 samt dag före helgdag (lördag i normalvecka) mellan klockan 05.00 och 09.00.
  • Övrig tid förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2.

Förlängda tider för varuleveranser från 1 april 2020

För att underlätta för centrumhandeln och göra en anpassning till butikernas minskade öppettider på grund av coronaviruset är varuleveranstiderna på gågatorna i Växjö centrum förlänga till klockan 13.00

Ansökan om tillstånd

Om transport av särskilda skäl behöver ske efter anvisade tider ska telefondispens sökas hos kommunen.

Vem får trafikera Växjös gågator?

Gågatorna i Växjö centrum får endast trafikeras av gående och cyklister, boende och hotellgäster. Fordon med tillstånd som till exempel varuleverantörer får trafikera gågatorna endast vid vissa tider. Högsta hastigheten på en gågata är gångfart. Detta gäller såväl för cyklister som bilister.

Som gående måste du tänka på att vara uppmärksam och se dig för. Som cyklist måste du vara förberedd på att gående vill korsa din väg. Ibland, under vissa tider eller då det är särskilda evenemang, är klokast att leda cykeln på gågatorna.

Som cyklist och bilist måste du lämna företräde för gående.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Jobb och företag