Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Handel

Växjö har en lång tradition som handelsstad och centrum för handel i regionen. Handeln utvecklas ständigt och idag finns ett brett utbud av butiker och ett växande inflöde av besökare från både när och fjärran. Nedan presenteras våra större handelsområden men därutöver finns handel och service självklart även utspritt i Växjös bostadsområden och verksamhetsområden.

Växjö City

I centrum av Växjö stad finns traditionell centrumhandel med butiker, restauranger, caféer och kultur. Här finns de stora kedjorna, men också små specialbutiker, gallerier, biograf och konserthus. Allt blandad med en mix av kontor och bostäder som ger ett bra flöde och en skön atmosfär. Växjö utsågs 2010 till Årets Stadskärna.

www.vaxjocity.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt i centrala Växjö pågår också omvandlingen av Växjö stationsområde från en klassisk järnvägsstation till en levande del av staden med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med 100 000 invånare.

Handelsplats Norremark

Cirka 3 km nordost om Växjö centrum finns det växande handelsområdet Handelsplats Norremark. Här blandas handel med restauranger, kontor och idrottsanläggningar. Området är i princip färdigutbyggt men det återstår fortfarande möjligheter för mindre handelsetableringar.

Handelsplats I11

Cirka en kilometer väster om Växjö centrum finns det växande handelsområdet Handelsplats I11, i direkt anslutning till det gamla regementet. Området är renodlat för handel och är i princip färdigutbyggt, med i den norra delen återstår fortfarande möjligheter för större handelsetableringar.

Samarkand

Cirka två kilometer väster om Växjö centrum finns Samarkand som var Växjös första externa handelsområde. Idag är området helt integrerat i staden och kan snarare beskrivas som ett internt handelsområde med gångavstånd till centrum. År 2011 öppnades köpcentret Grand Samarkand som redan efterföljande år utsåg till både Sveriges och Nordens bästa köpcentrum.

www.grandsamarkand.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerport

Cirka en kilometer väster om Växjö centrum ligger handelsområdet Västerport. Området var tidigare industriområde men är omvandlat med en mix av handel och kontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2020
Jobb och företag