Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Industri

Växjö uppfattas ofta som en tjänste- och utbildningsstad men det finns en lång industritradition och industrin står fortfarande för en betydande del av sysselsättningen och regionen är den mest exportintensiva i Sverige. Vi har ett antal större äldre industriområden där alla fastigheter är privatägda samt två större utvecklingsområden där kommunen erbjuder tomter till försäljning.

Ekeberg

Ekebergs företagspark är ett av våra utvecklingsområden för verksamheter och finns ungefär två kilometer sydost om Växjö centrum. Området ligger utmed riksväg 27 med direkt anslutning till hela nätverket av riksvägar. Ekeberg är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter. Området omfattar totalt cirka 70 hektar. För närvarande huserar ett 15-tal verksamheter här och området är nu helt utbyggt. Det finns fortfarande några tomter kvar till försäljning.

Nylanda

I området kring flygplatsen och cirka 7 kilometer nordväst om Växjö centrum finns område för verksamheter. Dels vid postterminalen i korsningen vid riksvägen och dels mittemot flygplatsen där Staples huvudlager finns. Här finns tillgängliga expansionsmöjligheter.

Västra mark

Västra mark anlades och byggdes upp på 50- och 60-talet då industri och verkstäder flyttade ut från Växjö centrum som ligger endast två kilometer bort. Västra mark är samlingsnamnet som idag innefattar både Västra industriområdet och Sjöuddens industriområde, men även Arenastaden, Samarkand och Västerport.

Området är inne i en naturlig omvandling där framför allt de södra delarna (söder om Mörners väg) successivt omvandlas till mer och mer handel och kontor. De norra delarna består fortfarande till stor del av renodlad industri även om det sker en omvandling även här i takt med att krav och behov på lokaler och miljö förändras inom industrin. Hela området är exploaterat sedan länge så för att etablera sig i området förutsätter att det att man hittar en befintlig fastighet att köpa.

Norra industriområdet

Området påbörjades under 70-talet och har under många år varit Växjös utbyggnadsområde för verksamheter. Hela området är i princip exploaterat med undantag från ett fåtal obebyggda tomter i privat ägo. Området ligger cirka tre kilometer nordost om Växjö centrum jämte Handelsplats Norremark.

Sandviks industriområde

En knapp kilometer sydost om stadskärnan ligger Sandviks industriområde som byggdes upp under 50-talet. Här ligger bland annat Växjö Energis anläggning för el och fjärrvärme. Området är exploaterat med undantag från någon enstaka obebyggd tomt i privat ägo.

Växjös tätorter

I alla Växjö kommuns större tätorter finns ett aktivt näringsliv med egna profiler där Lammhult karaktäriseras av trä- och möbelriket, Gemla av leksakstillverkning medan Rottne, Braås, Ingelstad och Åryd främst av verkstadsindustri. Växjö kommun har industritomter till försäljning i tätorterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Jobb och företag