Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Lager och logistik

Växjö har under de senaste åren blivit en allt viktigare nod för lager och logistik och många företag har valt att etablera sig här, inte minst inom e-handeln. Många av våra logistikföretag finns integrerade i våra gamla industriområden men utvecklingen av nya mer renodlade logistikområden pågår.

Räppe

Cirka fem kilometer väster om Växjö centrum finns Räppe där både Icas och KFs tidigare stora lager finns. Här sjuder det idag av nytt logistik-liv och byggnaderna är till bredden fyllda av nya logistikverksamheter, inte minst tack vare den kraftigt expanderande e-handeln. Området ligger i direkt anslutning till riksväg 23, 25 och 30. Här för närvarande inga tomter till salu.

Nylanda

I området kring flygplatsen och cirka sju kilometer nordväst om Växjö centrum finns område för verksamheter, dels vid postterminalen i korsningen vid riksvägen, dels mittemot flygplatsen där Staples huvudlager finns. Här finns tillgängliga expansionsmöjligheter.

Ekeberg

Ekebergs företagspark är ett av våra utvecklingsområden för verksamheter och finns ungefär två kilometer sydost om Växjö centrum. Området ligger utmed riksväg 27 med direkt anslutning till hela nätverket av riksvägar. Ekeberg är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter. Området omfattar totalt cirka 70 hektar. För närvarande huserar ett 15-tal verksamheter här och området är nu helt utbyggt. Det finns fortfarande några tomter kvar till försäljning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Jobb och företag