Positivt gensvar kring utlokalisering av myndighet

Regeringen vill flytta fler statliga jobb till orter utanför Stockholm och har en strategi för etablering av nya myndigheter i hela landet. Region Kronoberg och Växjö kommun har nu gett sig in i striden om att få en ny eller omlokaliserad IT-myndighet till länet.

Igår uppvaktade en delegation med regionstyrelsens ordförande Anna Fransson i spetsen civilminister Ardalan Shekarabi, med ett erbjudande om att Kronoberg är den mest lämpliga regionen för att husera en ny statlig digitaliseringsmyndighet.

- Kronoberg har unika möjligheter att forma och hysa framtidens digitaliseringsmyndighet eller annan större IT-myndighet, säger Anna Fransson. De tre starkaste argumenten för detta är att vi har företagen, vi har forskningen och utvecklingen och vi har en unik samhällelig samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi. I vår skrivelse lyfter vi även möjligheten att omlokalisera Post- och Telestyrelsen, PTS, till Kronoberg. Vi tycker detta fortsatt är ett intressant spår. Särskilt i kombination med förnyade uppdrag kring samhällets och det offentligas digitalisering.

Ardalan Shekarabi kunde inte vid sittande bord lova något, men gav positiva signaler. Han påpekade att regeringen kommer att beakta de argument som framförts och tror på den förmåga länet har. Man ser att Kronoberg har kapacitet att ta emot en statlig myndighet.

- Våra många starka företag är världsledande tack vare att de ligger i Småland, framhåller Thomas Carlzon, egen företagare fd vd ikea AB

(på bilden ovan med Ardalan Shekarabi), som deltog i uppvaktningen. Om regeringen har en ambition att göra Sverige bäst i världen på att nyttiggöra digitaliseringens möjligheter, anser vi att Kronoberg har den rätta myllan för sådan verksamhet. Och tillägger att det nu verkar finnas modet att våga satsa utanför Stockholm.

Kronobergs industribakgrund har gjort länet till en stark IT-region. Med innovativa företag, en drivande offentlig verksamhet och ett universitet som aktivt deltar i den regionala utvecklingen är Kronoberg idag en region som förknippas med förnyelse och kreativitet. Med 750 IT-företag i regionen och Växjö som det näst starkaste digitala centrat efter Stockholm finns det kluster som en ny digitaliseringsmyndighet behöver. Linnéuniversitet har en stark forskning och utveckling kring  IT, datasäkerhet, bredband, telefoni och digital kommunikation.  Starka och expanderande It-baserade företag i Växjö är bl.a. Combitech, SAAB, Visma Spcs, Fortnox, Atea, IST, Blue Garden, HRM Software, Sigma, Nab Solutions, Softwerk och Play´n Go, m.fl. Dessutom kännetecknas regionen av snabbfotad och prestigelös samverkan mellan samhällets aktörer, en bra grund för innovation och kreativitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017