Fler företag nöjda med Växjö kommuns service

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin undersökning som mäter kvalitén av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot kommunens företag.

Växjö kommun förbättrar sitt Nöjd kund-index från 63 förra mätningen till 74, vilket är en av de största höjningarna i landet bland större kommuner.

Undersökningen omfattar sex områden: Brandtillsyn, Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Markupplåtelse (för få ärenden för resultat i Växjö), Livsmedelskontroll (ny) samt Serveringstillstånd. Företagen har bland annat fått svara på hur de upplevt kontakten med kommunen, men också vad de anser om den information de fick och hur effektivt arbetet gick.

Växjö kommun ökar inom fyra av de fem områdena som mätts här och får ett av de bästa resultaten i Sverige när det gäller brandtillsynen. När det gäller bygglov ligger Växjö bättre till en riksgenomsnittet, men backar ändå något.

Totalt mäts sex serviceområden inom de fem huvudområdena: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. När det gäller serviceområdena ligger Växjö över medel på samtliga, bäst betyg ger företagarna Växjö för bemötande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017