Enkätsvar indikerar sämre företagsklimat – men högt över rikssnittet.

I Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i Växjö kommun som redovisas i dag har 182 företag svarat. Det sammanfattade omdömet av näringslivsklimatet har sjunkit från förra årets höga nivå som var 4,05 till 3,77 detta år (2017).

- Vi är tillbaka på den nivå vi hade 2015. Växjö ligger fortfarande högt, säger näringslivschef Thomas Karlsson.
- Det man kan se i enkätsvaren är att det är de mindre företagen med under 25 anställda som har gett det lägsta sammanfattade omdömet gällande näringslivsklimatet. Det är därför viktigt att uppmärksamma denna grupp mer vid företagsbesök, företagsträffar och myndighetsutövning för att få till en bra dialog, kontakt och en förståelse för småföretagarnas situationen. Alla förvaltningar och kommunala bolag har ett ansvar för att skapa ett bra företagsklimat som främjar jobb och tillväxt. 

Minskningen är ungefär jämt fördelade på alla enkätfrågor. Växjö ligger en bra bit över rikssnittet när det gäller kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder samt dialog med kommunledningen. Medias attityder till företagande är den enda av 15 parametrar som ligger under rikssnittet.

Markaryd fortsätter att toppa listan på det sammanfattade omdömet av det lokala företagsklimatet. På en sexgradig skala får Markaryd 4,7 och det är det högsta betyget i Sverige genom tiderna. Sverigesnittet är 3,4.

Läs mer om mätningen här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017