Intensivvecka med ett 50-tal företagsbesök

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och näringslivschef Thomas Karlsson lyssnar på Aluminium Et ceteras vd Greger Karlsson under en rundvandring på lagret.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och näringslivschef Thomas Karlsson lyssnar på aluminium et ceteras vd Greger Karlsson under en rundvandring på lagret.

Ledande politiker och tjänstemän från näringslivskontoret var förra veckan ute på ett 50-tal företagsbesök i kommunen. Fokus var denna gång var lite mindre företag med 0-10 anställda. Efter en första summering kan man konstatera att näringslivet just nu går på högvarv i Växjö.

- De här är besöken är mycket värdefulla för oss politiker. Vi får en inblick i hur det går för våra företag och får även många bra synpunkter med oss tillbaka. Efter den här veckan blev det ännu mer tydligt att det just nu råder en positiv anda inom näringslivet i Växjö och att många företag är inne i en stark expansionsfas, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Ett företag som fick besök var Aluminium et cetera som köper, säljer och förädlar aluminium till såväl svenska som utländska företag. Aluminium et cetera är ett av de företag som är inne i en spännande utvecklingsfas och som upplever en allt större efterfrågan på sina tjänster
- Vi är glada för att Växjö kommun sedan lång tid visat stort intresse för att det ska finnas en lockande plattform för ett utvecklande företagande inom kommunen. Vi följer utvecklingen av Växjös expansion med stort intresse och tror att den här typen av kontakt mellan kommun och företag är ett måste för att de rätta förutsättningarna ska uppnås, säger vd Greger Karlsson.

Förutom att företagen får berätta om sin verksamhet har de även möjlighet att skicka med synpunkter till kommunen. Många tycker fortfarande att kompetensbristen är den största utmaningen och det gäller de flesta branscher. Även infrastrukturfrågorna engagerar och det gäller allt från bättre cykelvägar till tätare tåg och fler flygavgångar till Bromma.

Andra synpunkter som lyftes fram var fler p-platser i centrum, en mer säljande kommunwebb, behov av fler hotell och vikten av en bra skola.

- Företagsbesöken är oerhört uppskattade från båda håll och ger mycket bra input till oss på kommunen. Vi sammanställer alla synpunkter och ser över vad vi kan göra för att möta näringslivets önskemål, säger näringslivschef Thomas Karlsson.

Här kan du läsa mer och även ta del av vilka företag vi besökte denna gång! Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017