Postnord påbörjar rekryteringen av 150 personer

Postnord kommer snart att påbörja sin rekrytering till nya logistiklagret i Växjö. Detta innebär cirka 150 nya arbetstillfällen i varierande anställningsomfattning. Idag har Postnord drygt 200 anställda i den befintliga organsiationen på Nylandavägen.

Postnord bygger nytt lager i Växjö

Postnord bygger nytt lager i Växjö

- Rekrytering av gruppchefer, arbetsledare och specialister startar under april månad. Anställningarna kommer att träda i kraft från augusti. Övrig rekrytering kommer att starta under maj månad och pågå löpande under hela året. Sista rekryteringarna görs inför Black Friday och julproduktionen, säger terminalområdeschef Per Johansson.

Behovet av kompetenser sträcker sig från maskinoperatörer, truckförare, rangerförare, underhållstekniker, produktionstekniker till terminalarbetare utan specialkompetens.
- Vi har i nuläget rekryterat tre produktionschefer som ska ansvara för rekryteringsarbetet tillsammans med vår HR-avdelning, säger Per Johansson
- Byggprojektet följer tidsplanerna och vi planerar att ta över terminalen i början av oktober. Driftstart är planerad till 22 oktober.

Illustration: MTA Bygg och Anläggning            

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018