Ta chansen och kompetensutveckla din personal

Företag har nu möjlighet att få hjälp att jobba med kompetensutveckling, ett erbjudande från Region Kronoberg i samarbete med kommunernas näringslivsutvecklare. Region Kronoberg driver och finansierar ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till företag inom länet med högst 250 anställda.

Norrgavel

Norrgavel är ett av de företag som är med i projektet, på bilden Linda Westeson.

Projektet bygger på en pilotstudie som genomfördes i Ljungby kommun där företag intervjuades om deras kompetensbehov. Nätverket för näringslivschefer i Kronoberg har tagit initiativet att växla upp pilotstudien till ett gemensamt projekt i samtliga kommuner. Projektet är nu inne i sin första fas. I denna fas kartläggs vilka kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras utifrån de medverkande företagens behov. Projektets genomförandedel pågår under 2018-2019.

Vi kan erbjuda:
• Kartläggning av företagets kompetensbehov.
• Coachning för strategiskt kompetensförsörjningsarbete.
• Konkreta kompetensutvecklingsinsatser. Företaget står för 25% av kostnaden medan resterande del täcks av projektmedel.
• Projektet utreder också möjligheten till en gemensam digital plattform av kompetensutvecklingsutbudet riktat mot företag. Om ditt företag vill medverka i projektet behöver ni enbart lämna en avsiktsförklaring. Den är inte bindande. Efter projektets första fas kan företaget välja att lämna och nya företag kan komma till.

För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Charlotte Sköldberg, charlotte.skoldberg@vaxjo.se.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018