Växjölöftets Arbetsgivarcenter – unikt samarbete för att få fler i arbete

 - Ett av Växjölöftets tre åtaganden är att underlätta kompetensförsörjningen, för såväl näringslivet som offentlig sektor. Vi förstärker nu strävan mot full sysselsättning med ett gemensamt arbetsgivarcenter, där kommunen och Arbetsförmedlingen ger arbetsgivarna en väg in till insatser och service för att hitta nya medarbetare och skapa nya jobb till arbetssökande, säger kommunlarådet Oliver Rosengren (M).

Växjölöftets Arbetsgivarcenter

Arbetsgivarcentret kommer organisatoriskt att tillhöra Växjö kommun men genomförs gemensamt med Arbetsförmedlingen och näringslivskontoret i nära samverkan med Arbetsmarknadssamverkan och Etableringssamverkan.

- En stor andel av arbetsgivarna i regionen beskriver i vår arbetsmarknadsprognos att de har stora svårigheter att rekrytera den kompetens som behövs. Växjölöftets Arbetsgivarcenter ska bidra till bättre förutsättningar för att matcha Arbetsförmedlingens och kommunens insatser utifrån arbetsgivarnas behov, säger Greg Golding, chef på Arbetsförmedlingen.

Representanter från Arbetsförmedlingen och kommunen har träffat en referensgrupp med arbetsgivare och fört en dialog som har lett till uppstart av arbetsgivarcenter. I samband med att verksamheten startar kommer fler arbetsgivare att involveras i utformningen av innehåll, arbetssätt och tjänster.

- Som näringslivets representant i Växjölöftet har jag strävat efter att öka arbetsgivarperspektivet när vi jobbar mot full sysselsättning. Genom att tidigt involvera arbetsgivarna i processen att rusta arbetstagarna för att bli anställningsbara kommer arbetstagarnas utbildningarna leda till fler långsiktiga anställningar. Efter sommaren när verksamheten startar fullt ut hoppas vi kunna involvera alla arbetsgivare som vill vara med och bidra, säger Jim Nordlander, representant från näringslivet.

Planering kommer att ske under våren och verksamheten startar efter sommaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018