​Företagen nöjda med Växjö kommuns service

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin undersökning som mäter kvaliteten av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot kommunens företag. Kommunernas genomsnittliga Nöjd kund-index (NKI) i denna undersökning är 71 av maximala 100. Växjö tappar i år en enhet och får ett sammanlagt NKI på 73, men ligger därmed fortfarande över rikssnittet.

​Företagen nöjda med Växjö kommuns service

- Det är mycket glädjande att vi ligger kvar på en hög nivå. Det är medarbetarnas förtjänst att det ser ut som det gör – det är dom som möter företagarna varje dag. Det är också ett bevis på att vi genom vårt processarbete stärks gentemot våra målgrupper, där företagen är en mycket viktig grupp, säger kommunchef Monica Skagne.

Undersökningen omfattar sex områden: Brandtillsyn, Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Markupplåtelse (för få ärenden för resultat i Växjö), Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Företagen har bland annat fått svara på hur de upplevt kontakten med kommunen, men också vad de anser om den information de fick och hur effektivt arbetet gick.

Växjö kommun ligger på nivån högt NKI inom fyra av fem områden. Miljö- och hälsoskydd förbättrar sig med två enheter och kommer därmed upp på den höga nivån. När det gäller bygglov ligger Växjö på nivån godkänt men har i år klättrat fem enheter. Mest klättrar Serveringstillstånd som får ett NKI på 80. Brandskydd som förra året fick ett NKI på hela 89 tappar elva enheter men ligger därmed kvar på en hög nivå på 78.

- Totalt sett är det ett mycket bra resultat och mätningen är ett viktigt verktyg för oss i arbetet med att ständigt förbättra oss själva och kommunens service, och göra det enklare att vara företagare här i Växjö, säger Monica Skagne.

Det är femte gången undersökningen genomförs och totalt har 171 kommuner samt nio gemensamma förvaltningar deltagit i undersökningen.

Resultat Växjö kommun (förra året inom parantes):

Brandtillsyn 78 (89)
Bygglov 68 (63)
Miljö- och hälsoskydd 71 (69)
Markupplåtelse (för få ärenden för resultat i Växjö)
Livsmedelskontroll 72 (75)
Serveringstillstånd 80 (73)

Läs mer om resultatet här! , 3 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018