Växjö klättrar i mätning av företagsklimatet - högt över rikssnittet

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin mätning av företagsklimatet i Växjö kommun och det sammanfattade omdömet av företagsklimatet klättrar från 3,77 till 3.87 jämfört med förra året.

Företagsbesök

Företagsbesök bidrar till ett bra företagsklimat. Här är Jimmi Olsson från näringslivskontoret och politikerna Per Schöldberg (C) och Julia Berg (S) på besök hos John Sjögren på Industriservice i Braås .

- Det är oerhört positivt att vi åter klättrar. En överväldigande majoritet av företagen upplever att företagsklimatet har bibehållits eller förbättrats de senaste fem åren och vi ligger högt över rikssnittet. Framför allt har omdömet förbättrats bland de mindre företagen, vilket är extra roligt eftersom vi satsat på dem under det senaste året, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen har ett ansvar för att skapa ett bra företagsklimat som främjar jobb och tillväxt. Många av de företag som svarat på enkäten har haft en kontakt med kommunen under det senaste året genom besök av politiker, upphandling, tillstånd, tillsyn eller med kommunens näringslivskontor.

- Kommunen träffar många företag varje år och dessa möten måste bli bra annars påverkar det snabbt företagsklimatet. Det är positivt att företagen upplever att både politiker och tjänstemäns attityder till företagande är bra och att kommunen har en hög servicenivå jämfört med rikssnittet. Men vi behöver hela tiden utvecklas och bli bättre, säger Anna Tenje.

Företagen i Växjö ger ett högre betyg än rikssnittet i alla frågor utom när det gäller medias attityder till företagande som fortfarande ligger något under rikssnittet. Företagen pekar också ut ett antal områden som är viktiga att förbättra, inte minst tillgången på arbetskraft med relevant kompetens och kommunens upphandling. Företagen vill också att kommunen prioriterar snabbare handläggningstider, anpassad utbildning efter företagens kompetensbehov, mer mark för verksamheter och en ökad samverkan mellan skola och näringsliv.

Av de 16 olika parametrar som mäts i enkätsvaren pekar 13 i rätt riktning för Växjös del. Det finns därför höga förhoppningar om att återta förstaplatsen bland större städer när Svenskt Näringsliv presenterar hela sin ranking den 2 oktober.

Alla enkätfrågor och svar finns på http://www.foretagsklimat.se/vaxjo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018