Anna Sjödahl ny näringslivschef

Anna Sjödahl som idag är vd på Destination Småland blir ny näringslivschef i Växjö kommun.

Anna Sjödahl. Foto: Alexander Hall.

Anna Sjödahl. Foto: Alexander Hall

Anna Sjödahl har tidigare arbetat med näringslivsfrågor på Växjö kommun och återvänder nu till kommunen.

- Jag ser fram emot att få komma tillbaka till Växjö kommun och få bidra med mitt engagemang för att vidareutveckla näringslivs- och tillväxtfrågorna i och runt kommunen. Ett arbete som självklart görs bäst tillsammans, med såväl kollegorna i kommunkoncernen, som näringslivet, Linnéuniversitetet och andra intressenter. I Växjö upplever jag att det finns ett gott samarbetsklimat och en vilja att ständigt utvecklas, det gillar jag! säger Anna Sjödahl.

- Näringslivets fortsatta expansion och arbetsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för Växjös framtida samhällsutveckling och jag ser fram emot att ta ett nytt kliv framåt med Anna Sjödahl. Det första uppdraget blir att skapa vår första näringslivsstrategi - en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor i hela kommunen och hela koncernen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Anna Sjödahl börjar sin tjänst 15 augusti 2018. Uppdraget som näringslivschef innebär även att arbeta för ett fortsatt bra företagsklimat, underlätta för företagande och generera etableringar av fler företag i kommunen. Näringslivschefen utvecklar, tillsammans med övriga intressenter, näringslivs- och tillväxtfrågor på ett såväl strategiskt som operativt sätt. Näringslivschefen ska också verka för att utveckla Trippel Helix i Växjö kommun för att möjliggöra än mer utveckling och utväxling mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Anna Sjödahl kommer också ingå i ledningsgruppen för Växjö kommuns huvudprocess ”Skapa förutsättning för en växande tillväxt och en fungerande arbetsmarknad”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018