Konstruktivt samarbete ledde till ny sysselsättning efter företagsflytt

I november förra året kommunicerade Trygg-Hansa ett beslut om att flytta sin kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö.

I november förra året kommunicerade Trygg-Hansa ett beslut om att flytta sin kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö. Cirka 140 medarbetare på Trygg-Hansas kontor i Växjö berördes av flyttbeskedet. Sedan dess har Trygg-Hansa och Växjö kommun haft ett nära samarbete för att underlätta för de medarbetare som inte följer med att hitta nytt arbete. Idag har en majoritet av dessa fått ny sysselsättning.

Drygt åttio procent av de berörda medarbetarna i Växjö antingen fått ny sysselsättning i Växjö eller valt att flytta med till Malmö. Trygg-Hansa och Växjö kommun har sedan beslutet togs haft ett nära samarbete för att underlätta för medarbetarna i omställningen. I februari anordnade Trygg-Hansa, med stöttning av kommunen, en jobbmässa där medarbetarna kunde träffa nya potentiella arbetsgivare. Dessutom har kommunen löpande hjälpt till att matcha andra företags behov med medarbetarnas kompetens och flera företag har besökt Trygg-Hansa för att rekrytera.

- Sedan i höstas har det varit högsta prioritet för oss att möjliggöra för de berörda medarbetarna att hitta ny sysselsättning. Jag är mycket tacksam för det goda och täta samarbetet med Växjö kommun och deras ovärderliga arbete för att stötta våra medarbetare, säger Fatima Antonsson, HR-chef på Trygg-Hansa.

Förutom det nära samarbetet med Växjö kommun har Trygg-Hansa även erbjudit de berörda medarbetarna individuellt stöd i att hitta ny sysselsättning med hjälp av HR-konsultföretaget AS3. Det gemensamma arbetet fortsätter nu för att se till att så många som möjligt av Trygg-Hansas medarbetare har ny sysselsättning när flytten av kundserviceverksamheten är helt genomförd till sommaren.

- Det arbete vi gör med kommunens företag gäller inte bara nyetableringar och expansion. Vid en sådan här förändring är det viktigt att kraftsamla. Här ser vi ett exempel på att Trygg-Hansa och Växjö kommun vänt ett negativt besked, för personalen och för Växjö, till ett konstruktivt samarbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2018