Pär Igevik ny IT-chef på Växjö kommun

Rekryteringen av ny IT-chef på Växjö kommun är klar. Det blir Pär Igevik, som idag är tillförordnad IT-chef, som nu kliver in i rollen fullt ut.

Rekryteringen av ny IT-chef på Växjö kommun är klar. Det blir Pär Igevik, som idag är tillförordnad IT-chef, som nu kliver in i rollen fullt ut.

- Jag ser fram emot att sätta min prägel på arbetet och skapa en ännu mer modern IT-avdelning tillsammans med mina medarbetare och tillsammans med kommunens olika verksamheter. IT ska vara med och skapa de bästa förutsättningarna för vår kommun, att leverera service och tjänster till de vi är till för, säger Pär Igevik.

Pär Igevik har tidigare arbetat som gruppledare på Växjö kommuns IT-avdelning och innan dess var han bland annat chef för Informations,- och kommunikationsteknik, IT-drift, service och support, på Södra. Sedan oktober 2018 är han tillförordnad IT-chef på Växjö kommun.

- Det har varit mycket hård konkurrens och många kvalificerade sökanden. Det gör mig glad att många vill hit och extra glad att vi har goda medarbetare internt som vi kan ge möjlighet att gå vidare till nya uppdrag. Pär Igevik är med sin erfarenhet och kunskap den som på bästa sätt kan leda Växjö kommuns strategiska och operativa IT-arbete. Vi är på en förändringsresa där samspelet mellan IT, digitaliseringsenheten och våra verksamheter är en av de centrala bitarna, säger Monica Skagne, kommunchef.

IT-avdelningen är en av de största IT-organisationerna i Kronobergs län med cirka 60 medarbetare och ansvar för drift, underhåll, nya infrastrukturlösningar samt support av hela Växjö kommunkoncerns gemensamma IT-miljö

- IT-chef är en strategisk viktig position för att genomföra digitaliseringen på ett framgångsrikt sätt och på så vis klara framtidens ökade krav på välfärden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Pär Igevik. Foto: Alexander Hall

Pär Igevik. Foto: Alexander Hall

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019