Fortsatt högt värde i mätningen av kommunens service till företag

2018 är det sjätte gången som SKL, Sveriges kommuner och landsting, publicerar Öppen Jämförelse Företagsklimat (Insikt). Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

Kommunernas genomsnittliga Nöjd kund-index (NKI) i årets undersökning är 72 av maximala 100, och Växjö kommun ligger på just det värdet. Det är ett snäpp ner för Växjö jämfört med förra året (73) men värdet hamnar fortfarande i kategorin högt.

- Totalt sett är det ett bra resultat som visar att våra medarbetare gör ett bra jobb för vår viktiga målgrupp företagen, framför allt vad gäller bemötande. Vi har mycket höga ambitionsnivåer och därmed en del arbete kvar innan vi når våra mål. Vi jobbar också långsiktigt med service och bemötande och där blir mätningen ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet att förenkla för företagare i Växjö, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. (För få svar på Markupplåtelse gör att där inte finns ett resultat för Växjö.)

För dessa sex myndighetsområden ställs frågor kring sex serviceområden: Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

Av de sex serviceområden som mäts ligger samtliga på ett NKI-värde mellan 71 och 78. Bemötandet får det högsta betyget med hela 78 och Information, Rättssäkerhet och Kompetens de lägsta med 71.

Sett till de sex myndighetsområden som bedöms så har Brandskydd, Bygglov och Livsmedelskontroll ökat sina respektive NKI-värden jämfört med förra året. Miljö- och hälsoskydd och Servering tappar något efter att ha ökat förra året.

- Resultaten i den här undersökningen blir för oss ett bra verktyg i vårt förbättringsarbete. Årets resultat visar att vi idag gör ett bra jobb, men att vi också har utrymme för förbättringar. Vårt arbete med att utveckla en mer effektivare och serviceinriktad myndighetsutövning med bättre digital service kommer att fortsätta under året, och vi hoppas kunna se resultat av det i kommande mätningar, säger Madeleine Karlsson, miljö- och hälsoskyddschef.

Undersökningen genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2019