Testbädd hjälper framtidens stadsbönder utveckla gröna affärsidéer

odlare vid Brände uddes testbädd

Grödorna gror vid Brände uddes testbädd. Foto: Feminist Farmers

På Brände udde i utkanten av Växjö pågår just nu ett spännande projekt där olika affärsidéer inom matproduktion och lokalproducerade odlingar testas för att se om de kan utvecklas vidare till egna företag inom gröna näringar. Testbädden är öppen för den som vill testa en affärsidé inom odling.

- På en bit mark som i nuläget inte används och med inspiration från olika stadsodlingsprojekt ville vi testa vad som händer med den lokala entreprenörsandan om vi erbjuder en odlingsyta och rätt förutsättningar, säger Sofia Asplund på Växjö kommuns hållbarhetsavdelning.

Testbädden öppnade 2018 och då var det tre olika odlingsentreprenörer som valde att testa sina idéer genom småskalig odling. 2019 är fyra entreprenörer på plats, varav två är kvar från förra året och nu kommit igång med eget företag som levererar grönsaker till lokala restauranger bland annat

- Den som är intresserad av att komma igång med en testodling behöver egentligen inte mer än energi och engagemang. Man behöver varken ha företag eller stort kapital för att komma igång, det viktiga är att man vågar och vill testa sin idé, säger Sofia Asplund.

Liten risk och stort utbyte

En av de stora fördelarna med testbädden är den låga risk som entreprenörerna tar. Att arrendera en testbädd kostar 5 kr/kvm och per år och Brände udde erbjuder bäddar mellan 200 - 500 kvm. Området är instängslat och det finns vatten indraget. Den egna insatsen består i att man själv får ordna till sin plats.

- Den här möjligheten är både viktig och rolig. För vår del har det inneburit att vi nu kunnat förverkliga en idé och genom det också fått möjlighet att se vart den tar oss. Det går alldeles utmärkt att odla småskaligt och stadsnära och testbädden ger också fantastiska möjligheter att hitta nya spännande samarbeten, säger Karen Cort Nielsen, vid The Feminist Farmers.

Projektet har även till syfte att främja social hållbarhet eftersom testbädden också är en mötesplats som erbjuder ett utbyte och kontakter som i sin tur är tänkt att leda till ökad konsumtion av lokalt producerad mat och starkare kontakt mellan producent och restaurang.

- Målet är att skapa en större efterfrågan på lokalt odlade grödor samtidigt som kunskapen hos odlingsentreprenörerna ökar och att de som odlar i sin tur kan inspirera andra till att våga komma igång och odla, säger Sofia Asplund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019