Växjö tappar i ranking – stärker dialog med företagare

Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga näringslivsrankning. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar i och Växjö hamnar på 56:e plats bland landets 290 kommuner. Med det tappar kommunen 16 placeringar jämfört med 2018.

- Växjö har under flera år placerat sig högt i rankingen av företagsklimat och i år konstaterar vi att det sker en tillbakagång. Genom undersökningen får vi en avstämning kring vad vi bör agera på för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. Till att börja med är vi igång med tätare och mer kontinuerliga företagsbesök och vi kommer även genomföra en översyn kring hur vi kommunicerar och för dialog med vårt näringsliv, säger Anna Sjödahl, näringslivschef Växjö kommun.

Företagarna i Växjö kommun ger samtidigt kommunen högre betyg än rikssnittet i 13 av de 16 parametrar som undersöks. Endast när det gäller upplevd konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag hamnar kommunen något under rikssnittet.

- Växjös sammanfattande omdöme ligger över Sverigesnittet men vi har flera individuella områden som vi nu behöver fokusera på för att se hur vi kan förbättra och lyfta dem. Vi tar rankingen och resultatet på fullt allvar och tar med oss detta i vårt fortsatta koncerngemensamma utvecklingsarbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I rankingen efterfrågar kommunens företagare bland annat att utbildningar anpassas efter företagens kompetensbehov och att samverkan mellan skola och näringsliv ökar. Det finns även önskemål om större förståelse för företagande och om snabbare handläggningstider.

- Vi lägger stort fokus vid att underlätta för våra företagare. Vi jobbar bland annat med att förenkla tillståndsansökningar, ta fram fler e-tjänster och att snabba på handläggningen mellan förvaltningarna. Framöver kommer vi även jobba mer med branschspecifika informationsmöten och att få företagens återkoppling kring kvaliteten på vårt tillsynsarbete, säger Madeleine Karlsson, miljö- och hälsoskyddschef Växjö kommun.

Topp tre i rankingen

Topp tre i Kronobergs län

  1. Markaryds kommun
  2. Växjö kommun
  3. Ljungby kommun

Topp tre större städer och kommuner nära större städer

  1. Helsingborgs stad
  2. Växjö kommun
  3. Jönköpings kommun

Topp tre i Sverige

  1. Solna stad
  2. Höganäs kommun
  3. Staffanstorps kommun

Svenskt näringslivs Företagsklimat

Läs mer om Svenskt näringslivs ranking, enkätundersökningen och var övriga kommuner hamnar på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019