Inspirationskväll för kvinnor om yrkesval

Den 21 november bjuder Arbetsgivarcenter in till en inspirationskväll då du får lyssna till kvinnor som berättar om sina lyckade yrkesval.

Pari, Lamis och Alia berättar hur de gjorde för att komma ut i arbetslivet och få en ny karriär.

De ger tips och råd och berättar hur det är att arbeta inom yrken som i hög grad består av män.

Shatilia Salami berättar om sin yrkesresa. Hon är den första kvinnan i Europa som gjort militärtjänst i hijab. Idag är Shatila dessutom Räddningstjänstens första kvinna i hijab.

Arbetsgivare kommer och berättar om lyckade rekryteringar!

Du får hjälp att hitta din väg till arbete.

Föreläsningen är på svenska

Tid: 21 november klockan 18.00-20.00
Plats: Araby park arena

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019