Växjölöftet ger nyinstiftat stipendium till studenter vid Linnéuniversitetet

Ellen Parsland tar emot Växjölöftets stipemndium av Oliver Rosengren

Växjölöftet har delat ut stipendier till två studenter vid Linnéuniversitetet. Ellen Parsland tilldelades 15 000 kronor och Joakim Eriksson 10 000 kronor för sina respektive uppsatser om arbetsmarknaden och insatser på densamma.

Även om Sverige de senaste åren haft god tillväxt samtidigt som sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat, är det tydligt att det finns grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att lyfta och premiera insatser som ökar kunskapen om arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser har Växjölöftets styrgrupp instiftat ett stipendium, som nu delats ut för första gången. Och det är två studenter vid Linnéuniversitetet, som för sina uppsatser om arbetsmarknaden och insatser på den samma, får varsitt stipendium.

Joakim Eriksson tilldelades 10 000 kronor för sin kandidatuppsats; Partiellt allmängiltiga kollektivavtals raison d’être i den svenska modellen - Allogen transplantation eller naturlig progression?

Ellen Parsland tilldelades 15 000 kronor för sin masteruppsats; Med logik som styrmedel - En studie om aktiveringspolitiska förändringar i socialpolitiken.

Motiveringen till stipendierna:

Att öka kunskapen om arbetsmarknad och insatser på densamma är viktigt för att kunna göra insatser som får effekt på kort och lång sikt. Genom sina respektive väl utförda uppsatser har Joakim Eriksson och Ellen Parsland skapat förutsättningar och förhoppningar att utveckla kunskap om arbetsmarknadsinsatsers påverkan på arbetsmarknaden.

Stipendierna delades ut av Oliver Rosengren, ordförande i Växjölöftets styrgrupp i samband med Linnéuniversitetets årliga stipendieutdelning.

- Växjölöftet ska inte bara vara en offensiv, lokal arbetslinje, utan också en kunskapsbaserad. Vi tar vår utgångspunkt i svensk och internationell forskning, och vill därför med stipendiet uppmuntra och uppmärksamma lokala insatser för att öka kunskapen om fungerande arbetsmarknadspolitik. Det är särskilt glädjande att stipendiaten Ellen Parsland gått vidare till att forska inom fältet, säger Oliver Rosengren.

Om Växjölöftet

Växjölöftet är ett trepartslöfte mellan det offentliga (Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen), Växjöborna och arbetsgivarna. Inom ramen för Växjölöftet arbetar kommunen och statliga aktörer tillsammans med arbetsgivare och Växjöbor med målsättningen full sysselsättning och fokus på matchning och kompetensförsörjning.

Joakim Eriksson, studerande vid Linnuniversitetet håller stipendium han tilldelats av Växjölöftet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019