Växjö kommun varslar 20 tjänster

Idag 20 november har Växjö kommun lagt ett varsel på totalt 20 tjänster inom områdena ekonomiadministration, kommunikation, HR-administration och Friskt arbetsliv. Växjö kommun har också inlett en MBL-förhandling med fackliga parter.

Övertaligheten berör:

  • 10 tjänster inom ekonomiadministration
  • 4 tjänster inom kommunikation
  • 2 tjänster inom HR-administration
  • 4 tjänster inom Friskt arbetsliv (före detta Kommunhälsan)

Varslet innebär att Växjö kommun har anmält till Arbetsförmedlingen att ett antal medarbetare kan komma att sägas upp. Det finns i nuläget inga besked om vilka medarbetare som berörs.

Bakgrunden till beslutet att varsla är den förstärkta samordning som Växjö kommun just nu genomför och som berör medarbetare som arbetar med ekonomi, kommunikation och HR (Friskt arbetsliv är en del av HR-avdelningen). Grunden till omorganisationen är att kommunen genom bättre samordning av personal och lokaler istället kan prioritera kärnverksamheterna ännu mer och ge fortsatt hög service till skattebetalarna. Genom ett förändrat arbetssätt skapas bättre överblick och kommunens resurser kan prioriteras på ett betydligt bättre sätt.

I och med denna omorganisation har en översyn gjorts av vilken bemanning som krävs inom de tre områdena och en övertalighet har då konstaterats. Växjö kommun ser också att det i vissa delar krävs en annan kompetens än den som finns idag, för att möta framtida behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019