En höst full med näringslivsbesök

Sören Schjölin VD Milltech (ovan) och Magnus Titusson VD på Wexiödisk visar upp verksamheterna för politiker och tjänstemän.

Höstens företagsbesök rullar på för fullt och nytt för i år är att vi ökar på flexibiliteten och istället genomför företagsbesöken löpande under hela hösten. Det innebär att vi får möjlighet att träffa fler företagare och få mer input till hur vi kan underlätta i er vardag. Fokus för höstens besök är den tillverkande sektorn och nyligen besökte vi både Milltech och Wexiödisk för att diskutera företagande och utmaningar.

Milltech har nio anställda och är verksamma inom sågverksbranschen med kunder runt om i världen, bland annat Ryssland, Chile och Australien. Wexiödisk har 190 anställda, 390 miljoner kronor i omsättning och även de har sina kunder utspridda på många olika håll runt om i världen och i Sverige.

Även om företagen skiljer sig något åt är den centrala och gemensamma frågan för de båda bolagen kompetensbrist och vikten av att även i framtiden kunna få tag på rätt och kompetent personal. Just nu hittar man den personal som behövs men framöver kommer det bli tufft. Bland annat ser man att svetsare med specialistkompetens och elektriker behövs och kommer vara efterfrågade personalgrupper även i framtiden.

De båda företagen lyfte också behovet av att locka ungdomar att söka sig till industrin. Bland annat jobbar man med Gotech och ibland plockar man personal direkt från gymnasiet efter genomförd praktik. Just nu hittar företagen den personal som behövs, men framöver spår de båda att det kommer att bli tuffare.

En annan fråga som lyftes handlade om offentliga upphandlingar och vikten av att upphandlande offentliga organisationer mer ska kunna värdera kvalitetsaspekten i offentliga upphandlingar och att lägst pris inte alltid ska vara avgörande.

Höstens företagsbesök inom den tillverkande sektorn fortsätter nu och till våren bokar vi in nya besök i en annan sektor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019