Tillståndsguiden förenklar för dig som företagare

Växjö kommun har nu lanserat en ny Tillståndsguide där de tillstånd och regler som är aktuella och relevanta för företagare finns samlade.

Tillståndsguiden ska underlätta företagarnas arbete med att starta, bedriva och utveckla sin verksamhet. Guiden är en del i Växjö kommuns digitaliseringsstrategi och arbetet med strategin intensifieras nu.

www.vaxjo.se/tillstandsguide kan den som är företagare välja vilken bransch man tillhör, ange behov och riktning och därefter se vilka tillstånd som krävs. Istället för att leta runt på egen hand erbjuder tillståndsguiden en samlad bild för företagaren utifrån olika kategorier. Till exempel kan man välja kategorin för att driva eller starta ett café. Genom att klicka på den kategorin hittar man alla länkar, blanketter och e-tjänster som behövs för en caféverksamhet samlat på en plats.

- Det ska vara enkelt för företag att göra rätt. Växjö kommun har en hög ambition när det gäller att ha ett företagsklimat som ligger i framkant och i det arbetet fokuserar vi på att underlätta för våra befintliga och nya företag att vara i kontakt med kommunen. I det här fallet genom att öka tillgängligheten i olika tillståndsärenden, säger Anna Sjödahl, näringslivschef i Växjö kommun.

Fungerande digitala kedjor

Tillståndsguiden och övergången till nya e-tjänster är en del i Växjö kommuns digitaliseringsstrategi. Fokus ligger på att kommunens processer ska bli mer effektiva och en förutsättning för fungerande digitala kedjor är att även informationen är digital från start. När ansökningar med mera är digitala blir handläggningen smidigare och mindre resurskrävande.

- Tillståndsguiden är nu äntligen verklighet och gör det enklare för nya och redan etablerade företagare att utveckla sin verksamhet. Nästa steg är att utveckla ett samlat Mina sidor. Växjöborna ska kunna följa sina ärenden i en tjänst, oavsett om de sökt tillstånd för att öppna en foodtruck, ansökt om plats på vuxenutbildningen eller sökt bygglov för en uteplats, säger Oliver Rosengren (M), ansvarig för kommunstyrelsens frågor kring digitalisering i Växjö kommun och en av politikerna bakom skrivelsen om tillståndsguiden.

Bakgrunden till Tillståndsguiden är en skrivelse av Oliver Rosengren (M), Eva Johansson (C), Cheryl Jones Fur (MP), gruppledare Lennart Adell Kind (L) och Camilla Albinsson (KD).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019