Ny verksamhetsmark på gång i Växjö kommun

Detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde vid flygplatsen är nu ute på granskning. Detta innebär att det framöver kan bli mer verksamhetsmark väster om Öjaby längs riksväg 30.

Planområdet

Markägarna Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin vill skapa ett attraktivt verksamhetsområde med flexibla tomter för dig som företagare. Förslaget tillåter verksamheter som industri, drivmedelsförsäljning, restaurang, kontor och konferenslokaler.

- Växjö kommun behöver mer attraktiv verksamhetsmark och för att kunna fortsätta utveckla näringslivet krävs det att kommunen tar fram mer mark. Med ett verksamhetsområde vid flygplatsen och riksväg 25 och 30 får vi ett attraktivt område för nya och befintliga företag att etablera sig i Växjö kommun, säger Mikael Johansson, projektledare

Vill du lämna synpunkter?

Vill du som företagare lämna synpunkter på förslaget har du möjlighet att göra det fram till den 12 januari 2020. Vår förhoppning är att planen kan antas under våren 2020 med preliminär start på utbyggnaden hösten 2020.

Vill du etablera på Nylanda?

Kontakta Maja Ivarsson, mark- och exploateringsingenjör på Växjö kommun via e-post Maja.ivarsson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020