​H-Bygg och fritid ska driva Evedals vandrarhem

Nu är det klart vilket företag som vann upphandlingen för att driva Evedals vandrarhem och de tre stugorna Berghälla, Svensborg och Lillstugan på Evedal i Växjö.

Det är H-Bygg och fritid AB som idag äger och driver Evedals camping, som idag tilldelats uppdraget.

Sista dag att lämna anbud var 17 december 2019 och fyra anbud har efter det utvärderats för vandrarhemmet med tillhörande stugor. Växjö kommun och fastighetsbolaget Vöfab konstaterar i utvärderingen att H-Bygg och fritid är de som bäst levt upp till Växjö kommuns krav. De har visat mycket god förståelse för Vöfabs och Växjö kommuns mål och vision för området Evedal, som är en viktig del för Växjö som turistmål. Verksamhetsplanen visar bland annat hur företaget tänkt samverka med övriga aktörer för att utveckla hela området. H-Bygg och fritid uppfyller också kraven som ställts på till exempel öppethållande, tänkt bemanning, och aktiviteter för gäster och allmänhet. Entreprenören jobbar också för ett hållbart företagande inom både miljö, ekonomi och inom det sociala.

Det råder nu tio dagars avtalsspärr, vilket innebär att upphandlingsprocessen avslutas 7 februari och avtal med H-bygg och fritid kan sedan tecknas. Målet är att vandrarhemmets nya entreprenörer finns på plats och börjar driva vandrarhemmet 1 april 2020.

För verksamheterna på Vilhelmshill (lokaler för fest och andra aktiviteter) och Evedals station (idag caféverksamhet sommartid) som också fanns med i upphandlingen, inkom inga kvalificerade anbud. Här fortsätter Växjö kommun arbeta för en lösning. Flera intressenter har hört av sig efter att anbudstiden gått ut och Växjö kommun kommer fortsätta dialog med dem.

Även Evedals värdshus som gick i konkurs 9 januari 2020 är aktuell för ny entreprenör och fram till igår har företag som är intresserade av att driva värdshuset vidare kunnat lämna in intresseanmälan till Vöfab. Detta ärende hanteras separat och avslutas inom kort.

​Mer om Evedals vandrarhem går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2020