Malin Engström fortsätter som förvaltningschef på tekniska förvaltningen

Nu är det klart att Malin Engström som sedan sommaren 2019 varit tillförordnad förvaltningschef på tekniska förvaltningen, kommer fortsätta leda förvaltningen.

- Jag är stolt över att få förtroendet att tillsammans med fantastiska medarbetare fortsätta jobba vidare med att utveckla och förbättra verksamheten. Tekniska förvaltningen har ett brett ansvarsområde som berör alla mer eller mindre varje dag vilket både är inspirerande och utmanande, säger Malin Engström.

Malin Engström var innan sommaren 2019 chef för planeringsavdelningen på tekniska förvaltningen.

- Det känns naturligt att Malin, som gjort ett mycket bra arbete under de senaste månaderna och även som chef för planeringsavdelningen innan det, fortsätter och får möjlighet att ännu mer utveckla förvaltningen och kommunen, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

- Malin har en gedigen erfarenhet av alla delar av tekniska förvaltningen och har under tiden som tf visat stort ledarskap i den förändring som både förvaltning och hela kommunkoncernen genomgår. Hon är väl insatt i vårt stora utvecklingsarbete i koncernen och har varit drivande i vårt processarbete, säger Monica Skagne, kommunchef.

Malin Engström tar över som ordinarie förvaltningschef 1 mars 2020.

Om tekniska förvaltningen på Växjö kommun:

Tekniska förvaltningen arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020