Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Växjö kommun ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare.Växjö kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

- Våra företag påverkas i stor utsträckning och vi behöver underlätta för dem i dessa tider för att de ska klara sig. Kommunen tillsammans med kommunala bolagen sätter nu in en rad åtgärder i ett första steg och vi kommer att fortsätta göra vad vi kan för att underlätta, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).

Följande insatser sätts in:

  • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Växjö kommun, Växjö Energi och SSAM.
  • Om kunden begär anstånd förlänger Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.
  • Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kommer de att skjutas på framtiden.
  • Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som riksdag och regering kommit med.
  • Växjö kommun kommer införa avgiftsfri parkering på de kommunala parkeringsplatserna under 3 månader. Detta gäller från och med den 19 mars.

Läs mer om insatserna här.

​Mer information för företagare finns här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020