Ytterligare åtgärder för att underlätta för restaurangerna i kommunen

​För att underlätta för företag inom restaurangbranschen som drabbas hårt av coronaviruset tidigarelägger Växjö kommun nu möjligheten för företagen att öppna sin uteservering. Växjö kommun tar också bort sin avgift för uteserveringar under 2020.

- När vi befinner oss i ett läge där näringslivet ansträngs vill vi från kommunen göra så mycket vi kan för att underlätta. Därför är åtgärder som möjliggör att uteserveringen kan starta före den 1 april och att ta bort avgiften för upplåtande av platsmark till uteservering i hela kommunen viktig, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

I början av veckan pågår vårsopningen i centrum. På så sätt blir det möjligt för företag att öppna upp sin uteservering i slutet av vecka 13.

Som ytterligare en åtgärd kommer Växjö kommun under 2020 inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum. Företagen måste dock fortfarande ansöka om tillståndet. Växjö kommun gör detta som en av flera punkter för att underlätta för våra företagare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020